Fanpage bị khóa ngày 19-3-2017 Tại sao fanpage bị khóa

23:02 |
Fanpage bị khóa ngày 19-3-2017 Tại sao fanpage bị khóa? Hiện tại anh Mack đang khó ở, trong buổi họp báo công bố gần đây nhất anh đã thông báo về việc xóa các page có nội dung nhảm nhí, vi phạm chính sách FB. MXH ngày càng chặt chẽ mọi người cần chú trọng khi xây dựng nội dung nhé!!
Dưới đây là danh sách các fan page lớn bị trảm, có một số page đã được mở lại nên các bợ lợ bị thì hãy làm đơn kháng nghị đi nhé!

Page Likes Eng FB
3 Tiếng Anh là chuyện nhỏ 1,821,927 165,947 https://www.facebook.com/hoctienganhonlinelachuyennho
4 Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn. 1,328,462 302,978 https://www.facebook.com/songchamlainghikhacdiyeuthuongnhieuhon/
5 Thấm 1,289,438 1,396,678 https://www.facebook.com/tham.page/
6 Kenny Sang 1,115,527 216,553 https://www.facebook.com/KennySang/
7 Cách Sống 1,103,311 736,533 https://www.facebook.com/song.com.vn/
8 Truyện Tranh Nhảm Nhí 986,368 511,309 https://www.facebook.com/truyentranhnhamnhi/ 9 CucRe.vn 954,098 21,955 https://www.facebook.com/CucRe/
10 Góc Ẩm Thực 712,148 99,509 https://www.facebook.com/amthucdoday/
11 Read News 707,846 28,537 https://www.facebook.com/read.123doc/
12 Sách cho ngày mới 701,899 26,459 https://www.facebook.com/sachchongaymoi/
13 Hài dã man 675,047 320,957 https://www.facebook.com/haihuocdaman
14 Ghiền Bóng Đá 621,878 971,403 https://www.facebook.com/ghienbongdaofficial/
15 Ghiền Bóng Đá TV 606,891 490,682 https://www.facebook.com/ghienbongdaTV/
16 Tiếng Anh giao tiếp Langmaster 559,367 855,119 https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster
17 Giận Thì Nói Chứ Đừng Buông Tay 525,701 85,233 https://www.facebook.com/giandungbuongtay/
18 Câu Chuyện Cuộc Sống 477,976 144,381 https://www.facebook.com/chuyencuocsong/ 19 Mua bán Online 444,443 8,140 https://www.facebook.com/muabanquamang/
20 Man + 428,119 45,808 https://www.facebook.com/Man--428425154035198/
21 Thế Giới Gia Đình 396,318 25,608 https://www.facebook.com/tapchithegioigiadinh
22 Xinh Là Tán 390,891 34,461 https://www.facebook.com/PageXinhLaTan/
23 Cộng đồng nuôi dạy con thông minh 386,997 8,253 https://www.facebook.com/congdongnuoidayconthongminh
24 Cộng đồng designer Việt Nam 290,430 84,163 https://www.facebook.com/DesignerVietnam/
25 Xuân Bắc 268,552 534,461 https://www.facebook.com/xuanbacpage/
26 Hội những người mê Game hơn Gấu 261,426 78,983 https://www.facebook.com/XemGame
27 Vui là chính 231,142 26,901 https://www.facebook.com/vuivelachinh/
28 Xinh + 213,925 3,330 https://www.facebook.com/xinh.net.vn
29 Em Vẫn Đợi Anh Về 211,329 8,960 https://www.facebook.com/emvandoianhve11/ 30 Hott.vn 208,674 4,988 https://www.facebook.com/VnHott/
31 Tự Long 204,038 8,345 https://www.facebook.com/tulong.nghesi/
32 Cười Vui Lắm 203,584 22,153 https://www.facebook.com/KenhCuoiVui
33 Siêu Thị Giá Tốt 195,811 3,181 https://www.facebook.com/SieuthigiatotVN
34 Người Việt Nam 195,172 17,795 https://www.facebook.com/nguoiviet24h
35 Tạp Chí Cú Đêm 147,910 1,927 https://www.facebook.com/tapchicudemvn
36 Xemgame.com 142,618 44,511 https://www.facebook.com/xemgamepro
37 Váy Xinh 134,558 662 https://www.facebook.com/pages/V%C3%A1y-Xinh/176552402539922
38 Elite Fitness & Spa 95,096 1,381 https://www.facebook.com/Elite.Fitness.Spa/
39 Tạp chí ô tô, xe máy 81,638 0 https://www.facebook.com/tapchiotoxemay/
40 eDoctor 79,398 3,210 https://www.facebook.com/edoctorvn/
41 Tin Nóng 79,001 222 https://www.facebook.com/xinhnews
42 Hội Những Người Yêu Thương Cha Mẹ 65,869 885 https://www.facebook.com/YeuchameClubs
Page Likes Eng FB 3 Tiếng Anh là chuyện nhỏ 1,821,927 165,947 https://www.facebook.com/hoctienganhonlinelachuyennho 4 Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn. 1,328,462 302,978 https://www.facebook.com/songchamlainghikhacdiyeuthuongnhieuhon/ 5 Thấm 1,289,438 1,396,678 https://www.facebook.com/tham.page/ 6 Kenny Sang 1,115,527 216,553 https://www.facebook.com/KennySang/ 7 Cách Sống 1,103,311 736,533 https://www.facebook.com/song.com.vn/ 8 Truyện Tranh Nhảm Nhí 986,368 511,309 https://www.facebook.com/truyentranhnhamnhi/ 9 CucRe.vn 954,098 21,955 https://www.facebook.com/CucRe/ 10 Góc Ẩm Thực 712,148 99,509 https://www.facebook.com/amthucdoday/ 11 Read News 707,846 28,537 https://www.facebook.com/read.123doc/ 12 Sách cho ngày mới 701,899 26,459 https://www.facebook.com/sachchongaymoi/ 13 Hài dã man 675,047 320,957 https://www.facebook.com/haihuocdaman 14 Ghiền Bóng Đá 621,878 971,403 https://www.facebook.com/ghienbongdaofficial/ 15 Ghiền Bóng Đá TV 606,891 490,682 https://www.facebook.com/ghienbongdaTV/ 16 Tiếng Anh giao tiếp Langmaster 559,367 855,119 https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster 17 Giận Thì Nói Chứ Đừng Buông Tay 525,701 85,233 https://www.facebook.com/giandungbuongtay/ 18 Câu Chuyện Cuộc Sống 477,976 144,381 https://www.facebook.com/chuyencuocsong/ 19 Mua bán Online 444,443 8,140 https://www.facebook.com/muabanquamang/ 20 Man + 428,119 45,808 https://www.facebook.com/Man--428425154035198/ 21 Thế Giới Gia Đình 396,318 25,608 https://www.facebook.com/tapchithegioigiadinh 22 Xinh Là Tán 390,891 34,461 https://www.facebook.com/PageXinhLaTan/ 23 Cộng đồng nuôi dạy con thông minh 386,997 8,253 https://www.facebook.com/congdongnuoidayconthongminh 24 Cộng đồng designer Việt Nam 290,430 84,163 https://www.facebook.com/DesignerVietnam/ 25 Xuân Bắc 268,552 534,461 https://www.facebook.com/xuanbacpage/ 26 Hội những người mê Game hơn Gấu 261,426 78,983 https://www.facebook.com/XemGame 27 Vui là chính 231,142 26,901 https://www.facebook.com/vuivelachinh/ 28 Xinh + 213,925 3,330 https://www.facebook.com/xinh.net.vn 29 Em Vẫn Đợi Anh Về 211,329 8,960 https://www.facebook.com/emvandoianhve11/ 30 Hott.vn 208,674 4,988 https://www.facebook.com/VnHott/ 31 Tự Long 204,038 8,345 https://www.facebook.com/tulong.nghesi/ 32 Cười Vui Lắm 203,584 22,153 https://www.facebook.com/KenhCuoiVui 33 Siêu Thị Giá Tốt 195,811 3,181 https://www.facebook.com/SieuthigiatotVN 34 Người Việt Nam 195,172 17,795 https://www.facebook.com/nguoiviet24h 35 Tạp Chí Cú Đêm 147,910 1,927 https://www.facebook.com/tapchicudemvn 36 Xemgame.com 142,618 44,511 https://www.facebook.com/xemgamepro 37 Váy Xinh 134,558 662 https://www.facebook.com/pages/V%C3%A1y-Xinh/176552402539922 38 Elite Fitness & Spa 95,096 1,381 https://www.facebook.com/Elite.Fitness.Spa/ 39 Tạp chí ô tô, xe máy 81,638 0 https://www.facebook.com/tapchiotoxemay/ 40 eDoctor 79,398 3,210 https://www.facebook.com/edoctorvn/ 41 Tin Nóng 79,001 222 https://www.facebook.com/xinhnews 42 Hội Những Người Yêu Thương Cha Mẹ 65,869 885 https://www.facebook.com/YeuchameClubs


Page Likes Eng FB 3 Tiếng Anh là chuyện nhỏ 1,821,927 165,947 https://www.facebook.com/hoctienganhonlinelachuyennho 4 Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn. 1,328,462 302,978 https://www.facebook.com/songchamlainghikhacdiyeuthuongnhieuhon/ 5 Thấm 1,289,438 1,396,678 https://www.facebook.com/tham.page/ 6 Kenny Sang 1,115,527 216,553 https://www.facebook.com/KennySang/ 7 Cách Sống 1,103,311 736,533 https://www.facebook.com/song.com.vn/ 8 Truyện Tranh Nhảm Nhí 986,368 511,309 https://www.facebook.com/truyentranhnhamnhi/ 9 CucRe.vn 954,098 21,955 https://www.facebook.com/CucRe/ 10 Góc Ẩm Thực 712,148 99,509 https://www.facebook.com/amthucdoday/ 11 Read News 707,846 28,537 https://www.facebook.com/read.123doc/ 12 Sách cho ngày mới 701,899 26,459 https://www.facebook.com/sachchongaymoi/ 13 Hài dã man 675,047 320,957 https://www.facebook.com/haihuocdaman 14 Ghiền Bóng Đá 621,878 971,403 https://www.facebook.com/ghienbongdaofficial/ 15 Ghiền Bóng Đá TV 606,891 490,682 https://www.facebook.com/ghienbongdaTV/ 16 Tiếng Anh giao tiếp Langmaster 559,367 855,119 https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster 17 Giận Thì Nói Chứ Đừng Buông Tay 525,701 85,233 https://www.facebook.com/giandungbuongtay/ 18 Câu Chuyện Cuộc Sống 477,976 144,381 https://www.facebook.com/chuyencuocsong/ 19 Mua bán Online 444,443 8,140 https://www.facebook.com/muabanquamang/ 20 Man + 428,119 45,808 https://www.facebook.com/Man--428425154035198/ 21 Thế Giới Gia Đình 396,318 25,608 https://www.facebook.com/tapchithegioigiadinh 22 Xinh Là Tán 390,891 34,461 https://www.facebook.com/PageXinhLaTan/ 23 Cộng đồng nuôi dạy con thông minh 386,997 8,253 https://www.facebook.com/congdongnuoidayconthongminh 24 Cộng đồng designer Việt Nam 290,430 84,163 https://www.facebook.com/DesignerVietnam/ 25 Xuân Bắc 268,552 534,461 https://www.facebook.com/xuanbacpage/ 26 Hội những người mê Game hơn Gấu 261,426 78,983 https://www.facebook.com/XemGame 27 Vui là chính 231,142 26,901 https://www.facebook.com/vuivelachinh/
28 Xinh + 213,925 3,330 https://www.facebook.com/xinh.net.vn
29 Em Vẫn Đợi Anh Về 211,329 8,960 https://www.facebook.com/emvandoianhve11/
30 Hott.vn 208,674 4,988 https://www.facebook.com/VnHott/
31 Tự Long 204,038 8,345 https://www.facebook.com/tulong.nghesi/
32 Cười Vui Lắm 203,584 22,153 https://www.facebook.com/KenhCuoiVui
33 Siêu Thị Giá Tốt 195,811 3,181 https://www.facebook.com/SieuthigiatotVN
34 Người Việt Nam 195,172 17,795 https://www.facebook.com/nguoiviet24h
35 Tạp Chí Cú Đêm 147,910 1,927 https://www.facebook.com/tapchicudemvn
36 Xemgame.com 142,618 44,511 https://www.facebook.com/xemgamepro
37 Váy Xinh 134,558 662 https://www.facebook.com/pages/V%C3%A1y-Xinh/176552402539922
38 Elite Fitness & Spa 95,096 1,381 https://www.facebook.com/Elite.Fitness.Spa/
39 Tạp chí ô tô, xe máy 81,638 0 https://www.facebook.com/tapchiotoxemay/
40 eDoctor 79,398 3,210 https://www.facebook.com/edoctorvn/
41 Tin Nóng 79,001 222 https://www.facebook.com/xinhnews
42 Hội Những Người Yêu Thương Cha Mẹ 65,869 885 https://www.facebook.com/YeuchameClubs

Read more…

Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại

06:51 |
Thấy nhu cầu tìm phim của anh em cấp bách mà chưa có list phim Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại thuộc hàng phim bom tấn chiếu rạp nào đáp ứng được nhu cầu của anh em nên hôm nay Tin hay nè sẽ giới thiệu đến anh em Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại. Danh sách phim viễn tưởng hay nhất này được Tin hay nè tổng hợp và đã xem lọc trước đó, đảm bảo phim chất đừng hỏi. Chúc anh em chọn phim phù hợp và xim phim vui vẻ nhé.


Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại:

/ Order of appearance: 2012 (2009)

District 9 (2009)
Avatar (2009)
Gladiator (2000)
Blade Runner (1982)
Oz the Great and Powerful (2013)
Gravity (2013)
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
10.000 BC (2008) Sharknado (2013) Oblivion (2013) 10.000 BC (2008)
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Ender’s Game (2013) Dredd (2012) Armageddon (1998) Elysium (2013) Jurassic Park (1993)
The Abyss (1989)
Gravity (2013) G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) 300 (2006) Life of Pi (2012) Children of Men (2006)
The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Alice in Wonderland (2010) The Abyss (1989) Oz the Great and Powerful (2013) Battle Los Angeles (2011) Cloud Atlas (2012)
The Dark Knight Rises (2012)
The Perfect Storm (2000) Poseidon (2006) 10.000 BC (2008) Rise of the Planet of the Apes (2011) After Earth (2013)
Alice in Wonderland (2010)
The Day the Earth Stood Still (2008) The Dark Knight Rises (2012) The Day the Earth Stood Still (2008) Battleship (2012) 10.000 BC (2008)
Independence Day (1996)
Back to the Future (1985) The Lawnmower Man (1992) Armageddon (1998) 2012 (2009) The Matrix Reloaded (2003) Saving Private Ryan (1998)
Wrath of the Titans (2012)
Lord of the Rings: The Two Towers (2002) Jack the Giant Slayer (2013) 300 (2006) 2012 (2009) The Amazing Spider-Man (2012) Dante’s Peak (1997) Starship Troopers (1997)
Alive (1993)
Thor (2011) The Day After Tomorrow (2004) Deep Impact (1998) Snow White and the Huntsman (2012) Hereafter (2010) The Day After Tomorrow (2004) The Impossible (2012) Twister (1996)
Alice in Wonderland (2010)
Live Free or Die Hard (2007) District 9 (2009) Hancock (2008) Back to the Future 2 (1989) The Amazing Spider-Man (2012) Alice in Wonderland (2010) Men in Black (1997) Jurassic Park (1993) Gravity (2013)
Inception (2010)
This is the End (2013) Predator (1987) Troy (2004) Wrath of the Titans (2012) The Incredible Hulk (2008) Harry Potter and the Deathly Hallows (2010/2011) The Lone Ranger (2013) I, Robot (2004) X-Men: First Class (2011)
White House Down (2013)
Prometheus (2012) Sucker Punch (2011) 2012 (2009) Flight (2012) The Final Destination (2009) G.I. Joe: Retaliation (2013) Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Olympus Has Fallen (2013) Iron Man 3 (2013) Iron Man 2 (2010)
Final Destination 5 (2011)
Avatar (2009) The Hunger Games (2012) Now You see me (2013) I Am Legend (2007) 300 (2006) Clash of the Titans (2010) Jack the Giant Slayer (2013) Lord of the Rings: The Return of the King (2003) The Dark Knight Rises (2012)
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) Kung Fu Hustle (2004) Real Steel (2011) Prometheus (2012) Reign of Fire (2002) Elysium (2013) Monsters (2010) Predator (1987) Wrath of the Titans (2012) John Carter (2012) Jumanji (1995) Jurassic Park 3 (2001)
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)
Virtuosity (1995) Wrath of the Titans (2012) I, Robot (2004) Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) Hannibal (2001) The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The Golden Compass (2007)
A.I. Artificial Intelligence (2001) King Kong (2005) Godzilla (1998) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) Titanic (1997) The Matrix Revolutions (2003) White House Down (2013) Super 8 (2011) Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
War of the Worlds (2005)
Man of Steel (2013) Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) Star Trek Into Darkness (2013) World War Z (2013) Life of Pi (2012) X-Men: The Last Stand (2006) Life of Pi (2012) The Matrix (1999) The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) The Matrix (1999) Armageddon (1998) 2012 (2009)
Stalingrad (2013)
Iron Man (2008) After Earth (2013) 2012 (2009) War of the Worlds (2005) Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010) Clash of the Titans (2010) Riddick (2013) Pearl Harbor (2001) Piranha (2010) King Kong (2005) Snakes on a plane (2006) King Kong (2005) X-Men (2000) The Matrix Reloaded (2003) King Kong (2005)
Transformers: Dark of the Moon (2011)
Ender’s Game (2013) Terminator 2: Judgment Day (1991) Superman Returns (2006) Total Recall (2012) Sin City (2005) Shaolin Soccer (2001) Prometheus (2012) Snakes on a plane (2006) After Earth (2013) Men in Black 2 (2002) Transformers (2007) Prometheus (2012) 2012 (2009) Mars Attacks! (1996) Cloverfield (2008) 2012 (2009)
Battleship (2012)
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) Transformers: Dark of the Moon (2011) Men in Black 3 (2012) The Dark Knight (2008) Looper (2012) Pacific Rim (2013) Rise of the Planet of the Apes (2011) X-Men 2 (2003) Life of Pi (2012) Alice in Wonderland (2010) After Earth (2013) The Mist (2007) Spider-Man 2 (2004) Chronicle (2012) Spider-Man 3 (2007) Avatar (2009)
Captain America: The First Avenger (2011)
Fast and Furious 6 (2013) Avatar (2009) X-Men: First Class (2011) Life of Pi (2012) Dredd (2012) Transformers: Dark of the Moon (2011) Captain America: The First Avenger (2011) The Fifth Element (1997) The Avengers (2012) Tron Legacy (2010) Clash of the Titans (2010) Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) Elysium (2013) Minority Report (2002) Underworld: Awakening (2012)
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
The Wolverine (2013) Hollow Man (2000) A.I. Artificial Intelligence (2001) Thor: The Dark World (2013) Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Big Ass Spider (2013) Cowboys & Aliens (2011) Terminator Salvation (2009) Iron Man 3 (2013) Avatar (2009) Raiders of the Lost Ark (1981) Lord of the Rings: The Return of the King (2003) Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) Cloverfield (2008)
Chronicle (2012)
// Alphabetical order: 10.000 BC (2008) 2012 (2009) 300 (2006) A.I. Artificial Intelligence (2001) After Earth (2013) Alice in Wonderland (2010) Alive (1993) Armageddon (1998) Avatar (2009) Back to the Future (1985) Back to the Future 2 (1989) Battle Los Angeles (2011) Battleship (2012) Big Ass Spider (2013) Blade Runner (1982) Captain America: The First Avenger (2011) Children of Men (2006) Clash of the Titans (2010)
Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Cloud Atlas (2012) Cloverfield (2008) Cowboys & Aliens (2011) Dante’s Peak (1997) Deep Impact (1998) District 9 (2009) Dredd (2012) Elysium (2013) Ender’s Game (2013) Fast and Furious 6 (2013) Final Destination 5 (2011) Flight (2012) G.I. Joe: Retaliation (2013) G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) Gladiator (2000) Godzilla (1998) Gravity (2013) Hancock (2008) Hannibal (2001) Harry Potter and the Deathly Hallows (2010/2011)
Jurassic Park 3 (2001)
Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) Hereafter (2010) Hollow Man (2000) I Am Legend (2007) I, Robot (2004) Inception (2010) Independence Day (1996) Iron Man (2008) Iron Man 2 (2010) Iron Man 3 (2013) Jack the Giant Slayer (2013) John Carter (2012) Jumanji (1995) Jurassic Park (1993) King Kong (2005)
Pacific Rim (2013)
Kung Fu Hustle (2004) Life of Pi (2012) Live Free or Die Hard (2007) Looper (2012) Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Lord of the Rings: The Return of the King (2003) Lord of the Rings: The Two Towers (2002) Man of Steel (2013) Mars Attacks! (1996) Men in Black (1997) Men in Black 2 (2002) Men in Black 3 (2012) Minority Report (2002) Monsters (2010) Now You see me (2013) Oblivion (2013) Olympus Has Fallen (2013) Oz the Great and Powerful (2013)
Snow White and the Huntsman (2012)
Pearl Harbor (2001) Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010) Piranha (2010) Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) Poseidon (2006) Predator (1987) Prometheus (2012) Raiders of the Lost Ark (1981) Real Steel (2011) Reign of Fire (2002) Riddick (2013) Rise of the Planet of the Apes (2011) Saving Private Ryan (1998) Shaolin Soccer (2001) Sharknado (2013) Sin City (2005) Snakes on a plane (2006)
Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Spider-Man 2 (2004) Spider-Man 3 (2007) Stalingrad (2013) Star Trek Into Darkness (2013) Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) Starship Troopers (1997) Sucker Punch (2011) Super 8 (2011) Superman Returns (2006) Terminator 2: Judgment Day (1991)
The Final Destination (2009)
Terminator Salvation (2009) The Abyss (1989) The Amazing Spider-Man (2012) The Avengers (2012) The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) The Curious Case of Benjamin Button (2008) The Dark Knight (2008) The Dark Knight Rises (2012) The Day After Tomorrow (2004) The Day the Earth Stood Still (2008) The Fifth Element (1997) The Golden Compass (2007)
Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) The Hunger Games (2012) The Impossible (2012) The Incredible Hulk (2008) The Lawnmower Man (1992) The Lone Ranger (2013) The Matrix (1999) The Matrix Reloaded (2003) The Matrix Revolutions (2003) The Mist (2007) The Perfect Storm (2000) The Wolverine (2013) This is the End (2013) Thor (2011) Thor: The Dark World (2013) Titanic (1997) Total Recall (2012) Transformers (2007) Transformers: Dark of the Moon (2011) Tron Legacy (2010) Troy (2004) Twister (1996) Underworld: Awakening (2012)
X-Men: The Last Stand (2006)
Virtuosity (1995) War of the Worlds (2005) White House Down (2013) World War Z (2013) Wrath of the Titans (2012) X-Men (2000) X-Men 2 (2003)
X-Men: First Class (2011)
Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại:0:06 = Lie of Pi 0:11 = LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NĂNG 0:12 = Start War 0:16 = BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG 0:19 = Hội Thẩm Phán 0:21 = Elysium 0:24 = TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT 0:26 = Công viên khủng long 1 0:27 = Gravity ( cuộc chiến không trọng lực) 0:28 = Cuộc chiến mãng xà (G.I.Joe) 0:37 = ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN 0:44 = THẢM HỌA LOS ANGELES 0:52 = 10,000 B.C 0:55 = The Darknight Rises (Bat Man) 1:03 = kẻ hủy diệt phần 2 1:07 = Titanic 1:11 = Ma trận 1:12 = Start War 1:13 = Man of Steel ( Superman 2013 ) 1:16 = Năm Đại Họa-2012 (2009) 1:20 =Ma trận 1:24 = Ngày độc lập 1:26 = Start War 1:27 = Jack và cây hạt đậu thần 1:44 = cuộc chiến của các vị thần phần 2 (Rất hay) 1:50 = Thor ( thần sấm ) 1:54 = Tron ( trò chơi ảo giác ) 1:57 = Bạch tuyết và gã thợ săn 2:02 = Kẻ hủy diệt 3 2:09 = Die Hard phần 4 2:11 = ổ chuột người ngoài hành tinh 2:18 = Những người mặc đò đen (Man in Black) coi lâu lắc rồi 2:20 = I, robot 2:21 = Người hùng sao hỏa 2:22 = Công viên khủng long 1 2:25 = Gravity ( cuộc chiến không trọng lực) 2:27 = This is the end 2:30 = stalingrad 2:35 = cuộc chiến của các vị thần phần 2 2:37 = Hulk phần 2 2:39 = harry potter 7 (phần 2) 2:42 = Kị sĩ cô độc 2:44 = I, robot 2:51 = Dị nhân thế hệ đầu tiên ( The first Xmen ) 3:00 = The Avengers 3:04 = Cuộc Phiêu Lưu Của Pi - Life Of Pi 3:06 = Những người mặc đò đen (Man in Black) Phần 3 3:08 = Cuộc chiến mãng xà (G.I.Joe) phần 2 3:11 = Ma trận 3:17 = Iron man 3 3:19 = Nhà trắng thất thủ 2013 3:22 = Iron man 2 3:25 = Pacific Rim 3:27 = Avatar 3:32 = Now you see me 3:33 = Tôi là huyền thoại (i am legend) 3:37 = Transformers phần 1 3:40 = 300 chiến binh 3:42 = cuộc chiến của các vị thần phần 1 3:43 = Jack và cây hạt đậu thần 3:44 = Chúa tể của những chiếc nhẫn phần 3 3:46 = The Darknight Rises 3:51 = The Hobbit 1 3:52 = Thế chiến Z 3:54 = Tuyệt đỉnh Kungfu 3:56 = Transformers phần 2 3:58 = cuộc nổi dậy của loài khỉ 4:07 = Elysium 4:09 = Avatar 4:13 = Chúa tể của những chiếc nhẫn phần 3 4:16 = harry potter và phòng chứa bí mật 4:18 = Start War.
Danh sách list phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại. 
Read more…

Cách khắc phục tài khoản G+ bị khóa hoặc vô hiệu hóa

08:04 |
Hỏi cách khắc phục tạm ngưng hồ sơ g+ Tài khoản G+ do spam, đăng tin vi phạm chính sách GG, chia sẻ quá nhiều link...Dẫn tới tài khoản G+ bị tạm dừng hoặc bị khóa.
Mình tìm kiếm cả buổi mà không có trang web nào hướng dẫn khắc phục được cả. Vô tình tìm kiếm được diễn đàn trợ giúp của GG suppost hi vọng giúp được anh em.


 Đã tạm dừng quyền truy cập vào Google+ Bạn không thể sử dụng Google+ nữa vì bạn đã vi phạm Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng nhiều lần. Nếu bạn có nội dung trên Google+ mà bạn muốn giữ lại, bạn có khoảng hai tháng để xuất nội dung đó bằng cách sử dụng Google Takeout. Nội dung chỉ hiển thị với bạn. Sau khoảng thời gian đó, nội dung của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể sao chép. Tìm hiểu thêm Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác của Google không yêu cầu hồ sơ Google+ hoạt động, chẳng hạn như Gmail.
Khi thông báo thế này thì tức là đó chưa phải quyết định cuối cùng đâu
Bạn khiếu nại tại đây  và tiếp tục chờ xem sao nhé

Bạn vào sẽ có màn hình như thế này nhé:

Hoặc bạn có thể thử theo đường link này nhé!
Anh em làm theo hướng dẫn nhé!Chúc anh em thành công!
Chào mọi người Tài khoản của tôi đã bị khóa sáu tháng . Tôi vẫn luôn tìm cách để khắc phục lỗi của tôi đã gây ra nhưng không nhận được bất ... Không thể xóa trang G+ bị tạm ngưng - Google ... 17 Tháng 4 2016 Làm Sao để khắc phục lỗi Đã tạm dừng quyền truy ... 15 Tháng Giêng 2016 mình bị tạm ngưng tài khoản rồi - Google Product ... 12 Tháng Giêng 2016 Hỏi cách khắc phục tạm ngưng hồ sơ g+ - Google ... 24 Tháng Mười Một 2015 Các kết quả khác từ productforums.google.com
Biên soạn bởi Tin hay nè trang tin hay về Thủ thuật Blogspot, kinh nghiệm làm blogspot, tin hay mỗi ngày.

Read more…