1 số công cụ hỗ trợ làm Content cho Marketer

23:41 |
1 số công cụ hỗ trợ làm Content cho Marketer :-)
-----


🍀 1/ Công cụ làm ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook

🍀 2/ Biên tập, chỉnh sửa clip, Video.
Làm video intro: https://flixpress.com
Làm video ngắn có chèn hình, video, nhạc, text, nhiều hiệu ứng đẹp:https://studio.stupeflix.com/en/create/ (tất cả đều free)
Tạo, edit, chỉnh sửa video Online: https://www.wevideo.com/

🍀 3/ Dùng làm hình GIF
🍀 4/Công cụ tạo Infographics miễn phí cho người không chuyên.
- Vizualize.me (tạo CV đẹp mắt)
- Google Developers (biểu đồ đẹp mắt)
Easel.ly (có nhiều mẫu sẵn)
- Piktochart (bản miễn phí có 3 chủ đề)
- Infogr.am (đồ thị, biểu đồ, bản đồ đẹp mắt)
Visual.ly 
- InFoto Free 
- Venngage (nhiều mẫu, hàng trăm biểu đồ, biểu tượng)
- Dipity 
- Get About

🍀 5/ Làm banner web
🍀 6/ Làm thư viện ảnh, slide, clip ngắn:
🍀 7/ Kho vector rất đẹp: http://freepik.com/
- Hùng Nanado -
Read more…